Audyt wizerunku

Audyt wizerunkowy to przydatne narzędzie służące ocenie wizerunku i reputacji danej marki, organizacji lub osoby. Na audyt składa się analiza wszystkich działań mających wpływ na wizerunek audytowanego. 

Stworzony w trakcie audytu raport wskazuje na elementy, które wymagają dopracowania lub nowe rozwiązania, które należy wdrożyć w celu poprawy wyników. 

Jak działamy?

Przeprowadzając audyt wizerunkowy korzystamy ze wszystkich dostępnych narzędzi i wsparcia specjalistów. Raport, który jest wynikiem audytu zawiera gotowe do wprowadzenia w życie rekomendacje, które pozwalają Klientowi na osiągnięcie zamierzonych celów w kontekście wizerunku. 

Dzięki audytowi wizerunku Klient ma zapewniony dostęp do kluczowych informacji na temat marki, firmy, zarządzania wewnętrznego lub produktów. Pozwala to na zaplanowanie odpowiednich działań w obszarze budowy wizerunku, wspiera efektywne prowadzenie biznesu, pozwala budować prewencyjną strategię antykryzysową, obniża koszty działań wizerunkowych.

Napisz do nas

  Adres

  Agencja Pełka i Partnerzy
  Ekologiczna 16/28, 02-798 Warszawa

  Nazwa prawna:
  Elżbieta Pełka Creative Services
  Ekologiczna 16/28
  02-798 Warszawa
  NIP: 774-213-04-63

  Social Media

  Kontakt

  tel.: 604 276 688
  biuro@pelkaipartnerzy.pl

  ThemeREX © 2024. All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy