Audyt wizerunku

Audyt wizerunkowy to przydatne narzędzie służące ocenie wizerunku i reputacji danej marki, organizacji lub osoby. Na audyt składa się analiza wszystkich działań mających wpływ na wizerunek audytowanego. 

Stworzony w trakcie audytu raport wskazuje na elementy, które wymagają dopracowania lub nowe rozwiązania, które należy wdrożyć w celu poprawy wyników. 

Jak działamy?

Przeprowadzając audyt wizerunkowy korzystamy ze wszystkich dostępnych narzędzi i wsparcia specjalistów. Raport, który jest wynikiem audytu zawiera gotowe do wprowadzenia w życie rekomendacje, które pozwalają Klientowi na osiągnięcie zamierzonych celów w kontekście wizerunku. 

Dzięki audytowi wizerunku Klient ma zapewniony dostęp do kluczowych informacji na temat marki, firmy, zarządzania wewnętrznego lub produktów. Pozwala to na zaplanowanie odpowiednich działań w obszarze budowy wizerunku, wspiera efektywne prowadzenie biznesu, pozwala budować prewencyjną strategię antykryzysową, obniża koszty działań wizerunkowych.