e-PR

Tradycyjne działania Public Relations, w dobie powszechnego dostępu do internetu przez prawie wszystkie grupy społeczne i wiekowe, są już niewystarczające. Internet dał nam wielką szansę bezpośredniego dotarcia z komunikatem do konkretnego odbiorcy – realizujemy to z pomocą narzędzi z obszaru e-PR. To działania polegające na kształtowaniu stosunków organizacji z otoczeniem przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w sieci.

Jakie działania e-PR prowadzimy?

Przeprowadzamy analizę i rozpoznajemy potrzeby internetowego odbiorcy komunikatów, za pomocą nowoczesnych technologii. Określamy strategię i plany działania w sieci, rekomendujemy narzędzia, które najlepiej wpisują się w indywidualny charakter każdego Klienta. Dzięki temu oddziaływanie na odbiorcę jest celowane – personalizowane.

Narzędzia e-PR pozwalają na komunikację odpowiednio dopasowaną do wybranej grupy docelowej. Nasze działania cechuje elastyczności i umiejętność adaptacji do zmieniających się internetowych trendów. Ważnym elementem działań e-PR jest budowanie lojalnej publiczności marki.