Branża HoReCa

Holiday Inn

Naszym zadaniem było ukształtowanie wizerunku oraz marki hotelu Holiday Inn Warsaw City Centre, rozwinięcie relacji z dziennikarzami, generowanie komunikatów w mediach oraz Grand Opening – otwarcie hotelu, pełna organizacja eventowa i media relations.

Zakres prac: 
  • Opracowanie strategii komunikacji dla hotelu Holiday Inn Warsaw City Centre
  • Przeprowadzenie pełnych działań public relations – B2B i B2C
  • Działania media relations, w zakres których wchodziło regularne przygotowywanie i publikowanie materiałów prasowych i komunikatów w Internecie oraz w prasie tradycyjnej
  • Propozycje koncepcji kreatywnych (w tym copywriting),  materiały promocyjne
  • Opracowanie koncepcji oraz kompleksowa organizacja eventów (w tym Grand Opening Hotelu)
  • Prowadzenie działań promocyjnych z Influencerami (promocja w Internecie na zasadzie WOMM) – w tym live cooking, promocja Restauracji Hotelu Holiday Inn Warsaw City Centre