Instytucje publiczne

Agencja Rozwoju Przemysłu – Sieć Otwartych Innowacji

Naszym zadaniem było zbudowanie świadomości oraz upowszechnianie  usług i produktów  oferowanych przez  program klienta – Sieć Otwartych Innowacji. 

Zakres prac: 
  • Zorganizowanie kompleksowej konferencji dla przedsiębiorców z sektora MSP z udziałem Pani Minister Jadwigi Emilewicz
  • Stworzenie, zaplanowanie i koordynacja kampanii reklamowej w prasie biznesowej o zasięgu ogólnopolskim
  • Kompleksowa organizacja kampanii digitalowej (kampania zasięgowa i behawioralno-kontekstowa)
  • Organizacja (pomysł, scenariusz, logistyka) webinarium na temat projektu Sieć Otwartych Innowacji – transmisja on-line na żywo oraz przygotowanie materiału do późniejszego wykorzystania przez Klienta.