Branża farmaceutyczna

Vitis Pharma

Cel:
 • Zwiększenie świadomości i rozpoznawalności marek z portfolio VITIS Pharma,
 • Zwiększenie udziałów w rynku,
 • Poprawa wizerunku marek produktów oczach wszystkich interesariuszy; osiągnięcie zakładanego strategicznie postrzegania preparatów w grupie lekarzy, farmaceutów, pacjentów.
Podejście Agencji:
 • Opracowanie strategii komunikacji dla 3 brandów,
 • Stworzenie konceptów kreatywnych B2B B2C,
 • Prowadzenie działań w wyselekcjonowanych kanałach komunikacji: ATL, BTL, PR,
 • Prowadzenie działań PR,
 • Relacje z dziennikarzami,
 • Przygotowanie materiałów prasowych,
 • Przygotowanie poradników dla pacjentów,
 • Organizacja eventów oraz Współudział w organizacji konferencji naukowych oraz uczestnictwo, zapewnienie opieki medialnej.
Wyniki:
 • Osiągnięcie wszystkich zakładanych celów sprzedażowych oraz wizerunkowych.