Instytucje publiczne

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Naszym zadaniem było zbudowanie wizerunku  Instytutu Biotechnologii jako  głównej instytucji działającej na rzecz rozwoju  wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Pozycjonowanie Instytutu Biotechnologii jako  instytucji o charakterze opiniotwórczym.

Zakres prac: 
  • Doradztwo strategiczne
  • Media relations
  • Redakcja materiałów prasowych – informacje prasowe, wywiady
  • Koordynacja wywiadów przedstawicielami Instytutu, w tym materiały filmowe
  • Komunikacja w obszarze PR korporacyjnego
  • Organizacja konkursów sektorowych 
  • Organizacja targów oraz warsztatów naukowych