Instytucje publiczne

Mazowiecka Agencja Energetyczna

Cel:
  • wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • wspieranie wdrażania rozwiązań racjonalizujących użytkowanie energii na Mazowszu,
  • promocja regionalnego podejścia do energetyki.
Podejście Agencji:
  • Kreowanie Mazowieckiej Agencji Energetycznej jak głównej instytucji działającej na rzecz rozwoju wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
  • Pozycjonowanie Mazowieckiej Agencji Energetycznej jako instytucji o charakterze opiniotwórczym, identyfikującej problemy energetyczne na Mazowszu oraz jako instytucji budującej i realizującej politykę energetyczną na Mazowszu.
  • Pozycjonowanie przedstawicieli Mazowieckiej Agencji Energetycznej jako ekspertów z unikalną wiedzą i doświadczeniem z zakresu odnawialnych źródeł energii, występujących w mediach (program ekspercki).
  • Zbudowanie i podtrzymywanie stałego i bliskiego kontaktu z mediami, podobnymi instytucjami w Europie i na świecie oraz przedstawicielami grup docelowych.
Wyniki:
  • Konferencja pt. „ Energia odnawialna dla Mazowsza – rok działalności Mazowieckiej Agencji Energetycznej” odbyła 23 kwietnia 2010, gościem honorowym spotkania był Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
  • W konferencji wzięło udział 84 gości – dziennikarzy, prezydentów, burmistrzów i wójtów województwa mazowieckiego oraz przedstawiciele świata nauki, finansów i instytucji komercyjnych zainteresowanych działalnością MAE.