CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

CSR (Corporate Social Responsibility) to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na środowisko zewnętrzne. Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się – już na etapie budowania strategii – uwzględniać interesy społeczne, aspekty środowiskowe i etyczne oraz relacje z grupami interesariuszy. Funkcjonując w określonym otoczeniu biznesowym i społecznym, organizacja pozostaje z nim w ciągłej interakcji, dlatego tak ważnym elementem działania nowoczesnej firmy stał się CSR. 

Jak organizujemy działania CSR w organizacjach?

Wdrożenie modelu CSR przynosi wymierne korzyści o charakterze biznesowym, pomaga ograniczyć nieprzewidziane koszty i wspiera budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Przygotowujemy i realizujemy dla naszych Klientów długofalowe strategie w zakresie odpowiedzialnego biznesu. Wychodzimy naprzeciw potrzebom otoczenia, a celem naszych działań jest wzrost świadomości marki. 

Wspomagamy naszych Klientów we wdrażaniu rekomendowanej przez Komisję Europejską międzynarodowej normy ISO 26000, która zawiera konkretne zalecenia w zakresie dbania o przejrzyste i etyczne działania w obszarze praw człowieka, ład organizacyjny, troskę o środowisko, ograniczenie śladu węglowego, zaangażowanie społeczne, uczciwe praktyki operacyjne i konsumenckie oraz ochronę pracowników.

Skuteczna realizacja działań CSR w firmie wymaga zaangażowania pracowników wszystkich szczebli organizacji. Od podstaw moderujemy proces wdrażania dobrych praktyk w firmach: prowadzimy szkolenia z zakresu odpowiedzialnego biznesu, organizujemy kampanie społeczne, zachęcamy do zachowań proekologicznych oraz aktywności na rzecz lokalnych społeczności. 

Pozostajemy w ciągłym dialogu z instytucjami. Podejmujemy wszechstronne działania, mające na celu wypracowanie modelu biznesowego, który będzie realizował cele przedsiębiorstwa z jednoczesnym poszanowaniem otaczającego je środowiska. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie wdrażania strategii. Pomagamy tworzyć raporty związane z funkcjonowaniem wprowadzonego modelu, dzięki czemu konsekwentnie budujemy wizerunek firmy jako odpowiedzialnego i wiarygodnego przedsiębiorstwa.

Napisz do nas

  Adres

  Agencja Pełka i Partnerzy
  Ekologiczna 16/28, 02-798 Warszawa

  Nazwa prawna:
  Elżbieta Pełka Creative Services
  Ekologiczna 16/28
  02-798 Warszawa
  NIP: 774-213-04-63

  Social Media

  Kontakt

  tel.: 604 276 688
  biuro@pelkaipartnerzy.pl

  ThemeREX © 2024. All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy