Zarządzanie kryzysowe

Kryzys może zdarzyć się w każdym momencie, zwykle – gdy najmniej się go spodziewamy. Może być skutkiem nieoczekiwanych zdarzeń lub wynikać z niewłaściwych decyzji po stronie Klienta. Zawsze jednak zagraża wizerunkowi firmy lub marki i może zniweczyć wieloletnie wysiłki w budowaniu reputacji.

Dlatego w sytuacji kryzysu trzeba działać natychmiast i być skutecznym. Nie ma miejsca na wahania i błędy. Każda minuta to „być albo nie być” firmy.

Jak wspieramy Klienta podczas kryzysu?

Mamy świadomość, że każda organizacja powinna mieć przygotowany plan działań w sytuacji kryzysu. Przeanalizowanie wszystkich możliwych do wystąpienia zdarzeń pozwala im zapobiec lub znacząco zminimalizować potencjalne, negatywne skutki. Odpowiednie zachowania w sytuacjach kryzysowych należy wypracować. 

Dla naszych Klientów przygotowujemy audyt komunikacyjny, opracowujemy rozmaite scenariusze sytuacji kryzysowych, prowadzimy szkolenia i – wykorzystując wieloletnie doświadczenie – przygotowujemy  strategię komunikacji w kryzysie. Jeżeli zaś do niego dojdzie, jesteśmy do dyspozycji Klienta 24/7. Konsekwentnie i precyzyjnie realizujemy plan działania, minimalizując skutki wydarzenia i maksymalnie skracając czas kryzysu. 

Działamy szybko, stawiamy na spójną komunikację, monitorujemy media, zapobiegamy kolejnym etapom kryzysu. Po zajściu dokonujemy oceny strat i odbudowujemy zachwiany wizerunek. Zawsze dokonujemy analizy działań i dokonujemy weryfikacji strategii.

Jesteśmy świadomi, że im silniejszy, wiarygodny wizerunek marki i zaufanie wobec niej, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że kryzys wywoła realne straty. Dlatego dbamy o prewencję – codziennymi działaniami budujemy dobrą reputację naszych Klientów.

Napisz do nas

  Adres

  Agencja Pełka i Partnerzy
  Ekologiczna 16/28, 02-798 Warszawa

  Nazwa prawna:
  Elżbieta Pełka Creative Services
  Ekologiczna 16/28
  02-798 Warszawa
  NIP: 774-213-04-63

  Social Media

  Kontakt

  tel.: 604 276 688
  biuro@pelkaipartnerzy.pl

  ThemeREX © 2024. All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy