Fundacje

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Cel:
 • organizacja konferencji promującej zatrudnienie jednej z najbardziej zagrożonych trwałym bezrobociem grup społecznych: osób niepełnosprawnych, które ukończyły 45 rok życia.
Grupy docelowe:
 • przedstawiciele firm – potencjalni pracodawcy, dziennikarze
Wydarzenie zostało podzielone na dwie części:
 • I część merytoryczna, prezentacje, happening

Zgromadzonych gości powitał J.E. Ambasador Brytyjski w Polsce Robin Barnett. Gość specjalny John Crosbie, ekspert ds. niepełnosprawności z Uniwersytetu w Edynburgu przedstawił najciekawsze metody aktywizacji społeczno-zawodowej stosowane w Wielkiej Brytanii. Teresa Hernik z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych omówiła dane makroekonomiczne dotyczące rynku pracy osób niepełnosprawnych i związanych z jego funkcjonowaniem kosztów. W czasie happeningu Sprawność bez barier niepełnosprawni eksperci pokazali, jak nowoczesna technika niweluje skutki niepełnosprawności.

 • II część panelowa

Temat: „Czy osoby niepełnosprawne same tworzą negatywne stereotypy?”

Paneliści: J.E. Ambasador Brytyjski w Polsce Robin Barnett, senator Marek Augustyn, ekspert ds. niepełnosprawności z Uniwersytetu w Edynburgu John Crosbie, dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej biznesu i różnorodności w UBS Poland Monika Jankowska-Rangelov a także Arkadiusz Jabłoński z AMS rozmawiali o kwestii motywacji osób niepełnosprawnych do podjęcia starań o znalezienie i utrzymanie pracy, a także o finansowych implikacjach ich decyzji.

Napisz do nas

  Adres

  Agencja Pełka i Partnerzy
  Ekologiczna 16/28, 02-798 Warszawa

  Nazwa prawna:
  Elżbieta Pełka Creative Services
  Ekologiczna 16/28
  02-798 Warszawa
  NIP: 774-213-04-63

  Social Media

  Kontakt

  tel.: 604 276 688
  biuro@pelkaipartnerzy.pl

  ThemeREX © 2024. All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy