Branża finansowo-ubezpieczeniowa

Cix Markets

Cel:
  • Wykonanie analizy rynku oraz doprecyzowanie grup docelowych i kierowanej do nich komunikatów.
  • Targetowanie kampanii do grupy docelowej w Polsce i na wybranych rynkach europejskich – osób zainteresowanych inwestycjami, finansami, rynkiem Forex, gotowych zainwestować swoje pieniądze z większą granicą ryzyka.
  • Budowanie zasięgu kampanii poprzez odpowiednio zaplanowany i wykorzystany media mix.
Podejście Agencji:
  • Opracowanie kompleksowej strategii działań digital oraz zaplanowanie i realizacja kampanii display / narzędzi Google.
  • Bieżąca analiza kreacji oraz reagowanie na wykorzystywane komunikaty – modyfikowanie kreacji oraz założeń kampanii pod wybrane kanały emisyjne kampanii – Optymalizacja działań.
Wyniki:
  • Kampania w trakcie realizacji.
  • Realizacja kampanii na rynkach UE:
    Polska, Litwa, Estonia, Łotwa, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia.