Kampanie społeczne

Bio Tech Varsovia

Cel:
  • Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej nt. NTM
    Wprowadzenie na rynek nowego preparatu marki – Femurin.
Podejście Agencji:
  • Organizacja konferencji prasowej nt. schorzenia jakim jest nietrzymanie moczu.
Wyniki:
  • Publikacje w gazetach i TV.