Public Affairs

Działania z zakresu Public Affairs ukierunkowane są na budowę oraz utrzymanie trwałych kontaktów z kluczowymi interesariuszami – jednostkami administracyjnymi, przedstawicielami pracodawców, instytucjami pozarządowymi, decydentami. Sposób zarządzania tego typu relacjami znacząco wpływa na wizerunek firm.

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie zapadają decyzje istotne dla naszych Klientów i dbamy o ich interesy. Przyczyniamy się do zrozumienia roli przedsiębiorstw, ich celów i planów w społeczeństwie. Pomagamy naszym Klientom w komunikacji z organami legislacyjnymi, mającymi rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie ich organizacji.

Jak organizujemy działania Public Affairs?

Proponujemy kierunek działań oraz starannie dobieramy partnerów, z którymi warto byłoby nawiązać relacje. Kształtujemy opinię publiczną, dbamy o to, by ważne dla naszych Klientów kwestie odpowiednio wyartykułować w dyskusji społecznej. Zwracamy uwagę na problemy prawne i braki legislacyjne, istotne z punktu widzenia naszych Klientów.

Wiemy, że każda sytuacja i każde środowisko biznesowe wymaga indywidualnego podejścia do komunikacji. Dlatego, przede wszystkim, słuchamy Klienta – i wraz z nim ustalamy priorytety i cele. Przygotowujemy strategię dostosowaną do potrzeb i oczekiwań. Korzyści biznesowe osiągane za pomocą praktycznych narzędzi Public Affairs są znaczne – ich wdrożenie usprawnia proces zarządzania, umożliwia szybkie reagowanie na zmieniające się warunki legislacyjne i pomaga stworzyć sprzyjające warunki do rozwoju działalności. 

Od blisko dwudziestu lat nasi specjaliści, kierując się najwyższymi standardami etycznymi, z najwyższą starannością i z pełną determinacją czuwają nad stabilnością biznesu naszych Klientów. Reprezentujemy naszych Klientów również w Brukseli, poprzez partnerstwo strategiczne z Fair Value.