Edukacja

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Cel:
  • Rozpowszechnienie świadomości na temat magazynów naukowych w tym ich internalizacji oraz najistotniejszych publikacji Wydawnictwa.
  • Zainteresowanie środowisk naukowych i pozanaukowych książkami i periodykami PWE – wsparcie sprzedaży.
  • Poszerzanie grupy docelowej o przyszłe kadry naukowe oraz praktyków – studenci. 
  • Pokazanie znaczącej roli PWE dla rozwoju nauki.
Podejście Agencji:
  • Media relations
  • Przygotowywanie materiałów merytoryczno-eksperckich (prawo, ekonomia, administracja).
  • Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie propagowania inicjatyw wydawnictwa, konkursy dla szczególnie uzdolnionych studentów.
Wyniki:
  • Wzrost rozpoznawalności tytułów wydawnictwa PWE, także wśród odbiorców komercyjnych.
  • Wypracowanie wartościowych publikacji/cytowań w mediach drukowanych i on-line (np. wprost.pl, wgospodarce.pl).
  • Efekty pracy Agencji pozwoliły uzyskać dodatkowe punkty przez magazyny naukowe PWE.