Branża przemysłowa

Multimedia

Cel:
  • Znaczne zwiększenie wartości marki przed wprowadzeniem firmy na giełdę, w stosunkowo krótkim okresie czasu.
  • Dotarcie z komunikatem do jak największej ilości potencjalnych inwestorów na terenie całej Polski.
Podejście Agencji:
  • Opracowanie strategii komunikacji.
  • Zaplanowanie kampanii w wybranych kanałach mediowych.
  • Oparcie konceptu kreatywnego na kierunku „Standardy przyszłości”.
Wyniki:
  • Spowodowanie, zdaniem klienta 100% wzrostu sprzedaży.
  • Jednoznaczne przyczynienie się do największej oferty prywatnej na GPW.
  • Otrzymanie międzynarodowej nagrody za kreację i wyniki przyznawanej przez BBN.