Audyt wizerunku: czym jest i jak go przeprowadzić?

Aby zbudować silną markę, niezbędne jest regularne monitorowanie i dbanie o jej wizerunek, a jednym z najważniejszych narzędzi służących temu celowi jest audyt wizerunku. Decydują się na niego duże korporacje, ale też mniejsze firmy, które szukają przewagi konkurencyjnej na rynku. Czym jest audyt wizerunku i co trzeba zrobić, żeby go przeprowadzić?

Czym jest audyt wizerunku i kiedy warto go przeprowadzić?

Audyt wizerunku to kompleksowe badanie, którego celem jest ocena sposobu, w jaki firma lub osoba jest postrzegana przez swoich interesariuszy. Obejmuje on analizę wszystkich czynników, które wpływają na wizerunek, takich jak komunikacja, działania, wizerunek wizualny oraz opinie.

Audyt pozwala zidentyfikować zarówno mocne, jak i słabe strony wizerunku oraz wskazać obszary, które wymagają poprawy. Najczęściej przeprowadza się go przed wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi, po wystąpieniu kryzysu wizerunkowego lub przed podjęciem ważnych decyzji biznesowych. Wiele firm przeprowadza audyty wizerunku regularnie, aby monitorować stan wizerunku i reagować na problemy na wczesnym etapie, jeszcze zanim staną się dotkliwe wizerunkowo.

Jak przeprowadzić audyt wizerunku?

Przeprowadzenie audytu wizerunku wymaga czasu i zaangażowania, jednak może przynieść firmie wiele korzyści. Oto kilka kroków, które należy wykonać, aby przeprowadzić audyt wizerunku:

Określ cele audytu

 • Zastanów się, co chcesz osiągnąć dzięki audytowi oraz jakie informacje są dla Ciebie istotne.
 • Wyznacz cele SMART, czyli konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i zdefiniowane czasowo.

Zbierz dane na temat wizerunku firmy

 • Pozyskaj dane z różnych źródeł, takich jak strona internetowa firmy, media społecznościowe, artykuły prasowe, recenzje klientów czy badania opinii publicznej.
 • Upewnij się, że zebrane dane są wiarygodne i obiektywne.

Przeanalizuj zebrane dane

 • Przeanalizuj zebrane informacje, identyfikując trendy i wzorce.
 • Oceń sposób, w jaki firma jest postrzegana przez swoich interesariuszy oraz zidentyfikować mocne i słabe strony wizerunku.

Opracuj i wprowadź w życie plan działania

 • Na podstawie wyników analizy stwórz plan działania, zawierający konkretne cele, zadania, terminy realizacji oraz odpowiedzialnych za ich wykonanie.
 • Przygotuj budżet na planowane działania naprawcze.
 • Wprowadź w życie opracowany plan, monitorując postępy i dokonując ewentualnych korekt.
 • Regularnie przeprowadzaj audyty wizerunku, aby śledzić jego stan i ocenić efektywność podjętych działań.

Jakie narzędzia wykorzystuje się podczas audytu wizerunku?

Podczas audytu wizerunku wykorzystuje się różnorodne narzędzia, które umożliwiają zebranie i analizę danych dotyczących sposobu, w jaki firma lub osoba jest postrzegana przez swoich interesariuszy. Do najczęściej spotykanych należą:

Badania opinii publicznej

 • Badania ankietowe online lub telefoniczne.
 • Wywiady pogłębione.
 • Grupy fokusowe.

Analiza mediów społecznościowych

 • Narzędzia do monitorowania mediów społecznościowych, takie jak Brand24, Sentione, Hootsuite.
 • Analiza treści publikowanych w mediach społecznościowych.
 • Analiza zasięgu i zaangażowania.

Monitoring mediów

 • Narzędzia do monitoringu mediów, takie jak Google Alerts, LexisNexis, Meltwater.
 • Analiza artykułów prasowych, wzmianek w mediach i recenzji.
 • Identyfikacja potencjalnych kryzysów wizerunkowych.

Badania rynku

 • Badania ilościowe i jakościowe.
 • Analiza konkurencji.
 • Identyfikacja trendów rynkowych.

Wywiady z interesariuszami

 • Wywiady z klientami, pracownikami, dostawcami i innymi interesariuszami.
 • Zbieranie informacji na temat opinii i oczekiwań interesariuszy.
 • Identyfikacja obszarów do poprawy.

Narzędzia do analizy tekstu

 • Narzędzia do analizy sentymentu, takie jak SAS Sentiment Analysis, IBM Watson Natural Language Understanding.
 • Określanie tonu i emocji wypowiedzi.
 • Identyfikacja słów kluczowych i tematów.

Profesjonalne agencje PR korzystają z różnych narzędzi, aby przedstawić jak najpełniejszy obraz wizerunku marki w oczach opinii publicznej oraz interesariuszy.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu audytu wizerunku, skontaktuj się z naszą agencją! Przeprowadzimy profesjonalny i rzetelny audyt, zgodnie z wymaganiami przesłanymi przez klienta.

  Adres

  Agencja Pełka i Partnerzy
  Ekologiczna 16/28, 02-798 Warszawa

  Nazwa prawna:
  Elżbieta Pełka Creative Services
  Ekologiczna 16/28
  02-798 Warszawa
  NIP: 774-213-04-63

  Social Media

  Kontakt

  tel.: 604 276 688
  biuro@pelkaipartnerzy.pl

  ThemeREX © 2024. All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy