Jak wygląda współpraca z agencją public affairs?

Jako agencja podejmujemy się doradztwa i obsługi w zakresie public affairs. Bywają to projekty trudne, obarczone wysokim ryzykiem i potrzebą naprawy czasami elementarnych zaległości. Jednak jako agencja 360 nie straszne są nam żadne wyzwania.

Pomagamy klientom, którzy często stają się obiektem licznych ataków prawnych, finansowych, obyczajowych czy politycznych. Pracujemy nad zmianą postawy klienta – z defensywnej na ofensywną. Pomagamy przewidywać i neutralizować ataki w stosunku do opinii czy marki klienta.

Jednak praca w zakresie public affairs to przede wszystkim budowanie pozytywnego wizerunku naszych klientów. Ten cel osiągamy poprzez mix różnorodnych działań: od pracy warsztatowej, coachingu, media relationship, aż po indywidualnie narzędzia dobrane pod wymagania konkretnego klienta. Naszym atutem jest możliwość przygotowania indywidualnej oferty, skrojonej pod każde potrzeby.

Nasze działania wykonujemy zarówno na rynku polskim, jak i europejskim, a również światowym. Posiadamy doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym oraz w zakresie wspierania ekspansji firm na nowe rynki czy obszary działania.

Jak pracujemy?

Działania agencji są podejmowane we współpracy z klientem. Każdy komunikat zewnętrzny, zamiar oraz plan spotkania musi być zaakceptowany przez klienta. Z klientem na bieżąco kontaktuje się wyznaczony do tego zadania zespół agencji.

W celu efektywnego raportowania i bieżącej realizacji celów agencja rekomenduje regularnie prowadzone spotkania statusowe w formie on-line oraz przynajmniej raz w miesiącu w formie stacjonarnej. Taka forma współpracy umożliwia bieżące, codzienne zarządzanie projektem i planowanie długoterminowych działań.

Co robimy?

Dostarczamy bieżące analizy i zalecenia, które dotyczą inicjowania i rozwijania relacji z różnymi interesariuszami, w tym mapping interesariuszy. Opracowujemy strategię public affairs zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Przygotowujemy klientów do spotkań z interesariuszami, odpowiadamy w całości za logistykę spotkań. Ponadto monitorujemy i raportujemy na bieżąco w zakresie kluczowych wydarzeń politycznych, gospodarczych, społecznych oraz ram regulacyjnych istotnych dla priorytetów klienta.

Nasza oferta jest kompleksowa, a nasze doświadczenie skutecznie pomaga w rozwiązywaniu trudnych tematów naszych klientów.

  Adres

  Agencja Pełka i Partnerzy
  Ekologiczna 16/28, 02-798 Warszawa

  Nazwa prawna:
  Elżbieta Pełka Creative Services
  Ekologiczna 16/28
  02-798 Warszawa
  NIP: 774-213-04-63

  Social Media

  Kontakt

  tel.: 604 276 688
  biuro@pelkaipartnerzy.pl

  ThemeREX © 2024. All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy