Jak powstało Polish National Sales Awards – marka zaprojektowana dla działów sprzedaży i obsługi klienta?

Odwrócenie krzywdzącego stereotypu, zmiana postaw wobec grupy społecznej, wdrażanie ponadbranżowych standardów regulujących szerokie spektrum zachowań gospodarczych. Niemożliwe? Dzięki silnej marce, wszystko jest możliwe!

Najsilniejsze marki trafiają w silną naturalną potrzebę lub doskonale ją kreują. Globalne marki-gwiazdy takie jak Apple czy Google kryją narzędzia i funkcjonalności zaprojektowane tak, by ważną cywilizacyjną potrzebę kontaktu z technologią realizować w sposób, który będzie kwintesencją przyjemnego doświadczenia i dobrego gustu, przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu zaawansowania technologicznego.

Oczywiście potrzeby klienta są różnorakie. Mogą wiązać się z noszeniem określonego rodzaju spodni, z jazdą samochodem z określonym logo na masce. Potrzeby mogą też dotyczyć rzeczy niematerialnych takich jak zniwelowanie nieprawdziwych, krzywdzących stereotypów i promocja określonych wartości. Realizacja takich celów spoczywa na instytucjach, organizacjach pozarządowych itd.

Historia Polish National Sales Awards

Wywodząc swoje doświadczenia w pracy z biznesem w Wielkiej Brytanii, wspólnie z prof. C. E. Fourali z Metropolitan University London uznaliśmy, że najskuteczniejszym mechanizmem powyżej omawianej zmiany jest stworzenie silnej marki nastawionej na działanie w obszarze sprzedaży, a następnie rozszerzonej o obszar szeroko rozumianej obsługi klienta. To właśnie taka myśl przyświecała marce Polish National Sales Awards (PNSA), która powstała w 2008 roku.

Jednym z głównych zadań Polish National Sales Awards jest konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie i zaprezentowanie środowisku biznesowemu, ale też społeczeństwu, wybitnych sprzedawców. Mistrzów w swoim zawodzie, handlowców skutecznych, a zarazem etycznych, którzy stają się wizytówką i ambasadorami całej, ponadbranżowej grupy zawodowej. Tak powstało pierwsze i jedyne przedsięwzięcie w  kraju, którego zadaniem jest również promocja oraz wdrażanie nowoczesnych standardów profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta w oparciu o zasady dobrych praktyk.

Polish National Sales Awards zostało przygotowane przez zespół polskich i brytyjskich ekspertów, menedżerów, praktyków sprzedaży, mających wieloletnie doświadczenie na polskim rynku. Ogromnego wsparcia udzieliło PwC, które współtworzyło koncept unikalnej metodyki przedsięwzięcia.  Od ponad 9 lat audytorem procesu ocennego jest wiodąca na świecie firma doradcza KEARNEY. Dzięki tej współpracy konkurs PNSA jest doskonale dostosowany do specyfiki polskiego rynku, a kategorie nagród odzwierciedlają kluczowe obszary sprzedażowe i obsługi klienta, w których nominowani mogą być wszyscy pracownicy działów związanych czynnie z tymi obszarami, niezależnie od branży oraz od stażu w danej firmie.

Cele Polish National Sales Awards

Jak wiadomo, zmiany postaw są zmianami, które zabierają najwięcej czasu i strategicznej pracy. PNSA promuje etos zawodu sprzedawcy, najwyższe standardy w sprzedaży oraz wymianę doświadczeń w sektorze, czyli atrybuty, o których rzadko mówiło się w kontekście wymienionej grupy zawodowej. Nie bez znaczenia są również pragmatyczne cele konkursu, które stają się istotne dla menedżerów ze względu na motywowanie pracowników do osiągania jak najlepszych wyników sprzedażowych i user experience oraz pomoc firmom w zwiększeniu sprzedaży, motywowanie zespołów do wydajniejszej pracy, podniesienie kompetencji do najwyższego poziomu.

Oczywiście, jak każda marka zaprojektowana do realizowania dużych celów, PNSA odwołuje się do różnych aspektów i działa na wielu poziomach znaczeń. Oprócz pracy na rzecz grupy zawodowej są również meta-cele, działalność na rzecz dobra wspólnego poprzez wpływ na rozwój przedsiębiorstw i całej gospodarki. Nagrody przyznawane w konkursie PNSA są sposobem na pozapłacowe docenienie pracownika. Zapewnia to uznanie, które sytuuje go nie tylko w skali szerszego otoczenia biznesowego, ale też pozwala dowartościować uczestników konkursu wewnątrz firmy, co motywuje innych pracowników do osiągania sukcesów. A zatem PNSA to nie tylko konkurs i gala, ale także długofalowe działania polegające na promowaniu najlepszych praktyk sprzedażowych, pomocy w tworzeniu standardów sprzedaży na polskim rynku, motywowania pracowników sprzedaży i przede wszystkim szerokie promowanie działań etycznych w biznesie.

Co sprawiło, że PNSA odniosło sukces?

Dokonując analizy Polish National Sales Awards na pewno patrzymy na to przedsięwzięcie w kontekście sukcesu. Jeżeli chodzi o wymiar biznesowy i marketingowy, mamy do czynienia ze stworzeniem i wprowadzeniem na rynku polskim nowej polskiej marki w sektorze B2B w bardzo trudnym okresie, w jakim znalazła się gospodarka globalnie, w okresie tzw. psychozy kryzysu. Pamiętajmy, że PNSA powstała w roku 2008. Ten wymiar mógł być osiągnięty tylko dzięki dobrze osadzonym założeniom strategicznym, analizie, partnerom, właściwej komunikacji.

I najważniejszy wymiar – WYMIAR SPRZEDAŻY konceptu marki i przekonanie do  niego naszej najważniejszej grupy docelowej, czyli działów sprzedaży, sprzedawców, szefów sprzedaży, działów obsługi klienta, zarządów, właścicieli firm oraz wszystkich osób, które powoli zaczęły stawać się promotorami idei PNSA i Ambasadorami Marki. Można stwierdzić, że samo przedsięwzięcie PNSA zdało najważniejszy sprzedażowy egzamin.

Stworzyliśmy markę, która się uczy i dostosowuje do szybko zmieniających się wyzwań współczesności. Nie działamy w próżni, lecz w określonej rzeczywistości społecznej, gospodarczej, kulturowej, ekonomicznej.

Trudności, które udało się przezwyciężyć

Podobnie jak rok 2008, tak samo szczególnie rok 2024 jest dla PNSA sprawdzianem siły marki oraz jej możliwości dostosowania się do nowej rzeczywistości biorąc pod uwagę rozwój szczególnie nowych technologii w obszarach sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania projektami. Nie ukrywamy, pandemia koronawirusa opóźniła start XII edycji, ale jej nie anulowała, tak jak wojna u naszych wschodnich sąsiadów nie wstrzymała XIV edycji.

Większość naszych działań została w okresie pandemii przeniesiona do internetu. Jednakże w tych trudnych czasach okazało się, że PNSA jest na tyle pojemnym konceptem marki, że zaczęliśmy tworzyć nowe produkty PNSA, o których więcej poniżej.

To właśnie kryzysowe sytuacje pokazują, dla kogo dobre praktyki i etos profesjonalnego sprzedawcy to rzeczywiste wartości, a nie puste frazesy. Dlatego szczególnie teraz nie mogło zabraknąć PNSA, gdy popyt na potrzeby, które zaspokaja ta marka, drastycznie rośnie.

Rozszerzenie formuły konkursu

Z uwagi na zmiany zachodzące na rynku postanowiliśmy dokonać zmian w zakresie kategorii. Jako PNSA obserwujemy zmiany i nasza marka ewoluuje zgodnie z wektorem ewolucji całej sprzedaży. Trendy na rynkach jasno wskazują na dynamiczny rozwój i coraz większe znaczenie obszarów Customer Experience oraz rosnącego wpływu technologii i rozwoju E-commerce na ekosystem sprzedaży w Polsce oraz na świecie. Często bowiem doceniamy zespoły sprzedaży, zapominając o zespołach stojących z tyłu, które składają się na kompleksowe doświadczenie klienta i sukces firmy.

Dlatego odpowiadając na zapotrzebowanie rynku oraz głosy naszych partnerów wprowadziliśmy nowe kategorie z zakresu Customer Experience i wykorzystania nowych technologii w obszarze sprzedaży i obsługi klienta.

Nowe działania w obszarze marki PNSA

Już od roku 2022 regularnie, rok do roku, organizujemy FORUM PNSA, czyli Polish National Sales Forum. W roku bieżącym FORUM PNSA ma miejsce w listopadzie 2024 i jest poświęcone nowym technologiom w obszarze sprzedaży i obsłudze Klienta. Tworzymy również jedyną w Polsce platformę wymiany wiedzy PNSA KNOWLEDGE HUB, poświęconą sprzedaży i obsłudze Klienta.

Nasz największy sukces przełomu 2023 oraz 2024 roku to skuteczne uruchomienie Akademii Sprzedaży PNSA, czyli Polish National Sales Academy, z bardzo doświadczonym zespołem trenerskim.

Kapitał społeczny PNSA

Pragnę ponadto podkreślić, że PNSA udało się zbudować jeden z największych kapitałów społecznych w Polsce, co jest możliwe dzięki zaangażowaniu różnych grup społecznych w przedsięwzięcie.

Osiąganie celów społecznych, od których rozpoczyna się artykuł, nie byłoby możliwe bez współpracy z mediami, jak również bez konsekwentnie budowanej  społeczności handlowców poprzez różnego rodzaju warsztaty, wykłady, debaty, wymianę wiedzy. Kreowanie nowego wizerunku sprzedawców i docieranie z nim do szerokiej społecznej świadomości to od początku ważny i prężnie realizowany cel PNSA.

  Adres

  Agencja Pełka i Partnerzy
  Ekologiczna 16/28, 02-798 Warszawa

  Nazwa prawna:
  Elżbieta Pełka Creative Services
  Ekologiczna 16/28
  02-798 Warszawa
  NIP: 774-213-04-63

  Social Media

  Kontakt

  tel.: 604 276 688
  biuro@pelkaipartnerzy.pl

  ThemeREX © 2024. All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy